widłak goździsty

Widłak goździsty (Lycopodium clavatum) jest objęty częściową ochroną. W 2021 roku otrzymaliśmy zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pobranie danej rośliny z naturalnego środowiska w celu ochrony tego gatunku w formie ex situ. W dzielnicy Sucha na terenie miasta Zielona Góra zaobserwowano, że występująca tam populacja z roku na rok się zmniejsza. W tym celu Uniwersytecki Ogród Botaniczny zaoferował pomoc w rozmnożeniu tego gatunku, a następnie jego reintrodukcji. 

 

Początkowo uprawa przebiegała bezproblemowo, roślinność dobrze zaaklimatyzowała się w nowym siedlisku, ale niestety zbyt gorące lato i silne promieniowanie słoneczne były głównymi czynnikami niepowodzenia w uprawie widłaka goździstego w naszym Ogrodzie.