REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

Regulamin Korzystania z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze:

 

 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwany dalej Ogrodem, jest czynny dla zwiedzających od 1 kwietnia do 31 października codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00, przy czym, w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 20.00.

 

 1. Wstęp do Ogrodu dla zwiedzających indywidualnie jest płatny. Ceny za bilety wstępu ustalone są przez zarządzającego Ogrodem. Wstęp dla zorganizowanych grup w ramach działalności edukacyjnej Ogrodu jest bezpłatny. Za zorganizowane uważa się grupy, które wcześniej zgłosiły kierownikowi Ogrodu cel przeprowadzenia na terenie Ogrodu zajęć edukacyjnych i ustaliły z nim szczegółowe warunki tych zajęć. Minimalna liczebność grupy, uznawanej za zorganizowaną wynosi 15 osób niezależnie od ich wieku.

 

 1. Na terenie Ogrodu dozwolone jest:

 • zwiedzanie ekspozycji i kolekcji roślinnych, 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności zajęć lekcyjnych, szkoleń, konferencji z zakresu nauk przyrodniczych,
 • korzystanie z oferty edukacyjnej Ogrodu, w tym usług przewodnika, 
 • korzystanie w postaci wypoczynku w części parkowej,
 • korzystanie z ogólnodostępnej toalety w budynku wejściowym,
 • korzystanie z pawilonu "Zielonej Klasy" wewnątrz Ogrodu,

 

 1. Na terenie Ogrodu zabrania się: 

 • wprowadzania psów lub innych zwierząt,
 • jazdy na rowerach oraz wprowadzanie rowerów poza wyznaczone miejsce przy bramie Ogrodu,
 • hałasowania, w tym głośnego odtwarzanie nagrań dźwiękowych lub audycji radiowych,
 • uprawiania gier sportowych mogących niszczyć nasadzenia roślin i infrastrukturę Ogrodu,
 • łowienia ryb w stawie parkowym oraz zanieczyszczania wód powierzchniowych Ogrodu,
 • chodzenia po rabatach roślinnych, cięcia lub łamania gałęzi drzew i krzewów oraz zrywania kwiatów lub jakiegokolwiek innego niszczenia roślin,
 • niszczenia ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz innego sprzętu stanowiącego wyposażenie Ogrodu,
 • niszczenia i przenoszenia tabliczek informacyjnych,
 • spożywania napojów alkoholowych lub stosowanie środków odurzających,
 • zbierania grzybów,
 • zaśmiecanie terenu Ogrodu.

 

 1. Dzieci poniżej wieku szkolnego powinny znajdować się pod stałą kontrolą osób dorosłych. 

 

 1. Bilety wstępu należy okazać na żądanie osób uprawnionych do ich kontroli.

 

 1. Regulamin Korzystania z Ogrodu obowiązuje wszystkich zwiedzających i jego nieznajomość nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zawartych w nim postanowień

 

 

Życzymy miłego pobytu i zapraszamy ponownie. 

Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego