KALENDARZ

2024-01-01 - Kalendarium

 

02 lutego

  Dzień Mokradeł

03 marca

  Dzień Dzikiej Przyrody

21 marca

  Pierwszy Dzień Wiosny

  Dzień Wierzby

  Dzień Lasów

22 marca

  Światowy Dzień Wody

28 marca

  Dzień Chwastów

22 kwietnia

  Dzień Ziemi

18 maja

  Dzień Fascynacji Światem Roślin

20 maja

  Światowy Dzień Pszczół

22 maja

  Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja 

  Dzień Parków Narodowych

05 czerwca

  Dzień Ochrony Środowiska

04 lipca

  Dzień Wypadów do Parku

26 lipca

  Dzień Ochrony Ekosystemów Namorzynowych

08 sierpnia

  Wielki Dzień Pszczół

25 sierpnia

  Międzynarodowa Noc Nietoperzy

19 września

  Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

27 września

  Dzień Rzek

10 października

  Święto Drzewa