O NAS

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego to obecnie najbardziej na zachód wysunięty ogród botaniczny rozumiany jako jednostka spełniająca kryteria prowadzenia ogrodu botanicznego w myśl ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Jest to również jedyny ogród botaniczny w województwie lubuskim, zatem stojący przed ogromnym wyzwaniem wobec kształtowania postaw przyrodniczych i działań na rzecz ochrony przyrody w regionie.

 

Zachęcamy do wysłuchania kilku słów o naszym Ogrodzie w filmie na YT :) Wystarczy kliknąć kadr :)

 

o OBUZ na YT