DZIAŁ ROŚLIN GÓRSKICH

W dziale tym uprawiane są wybrane przykłady roślin górskich. Część z nich ma w warunkach naturalnych szerszy zasięg geograficzny, a rośliny te spotykane są również na terenach nizinnych. W naszym ogrodzie dział ten oznaczono fioletowymi tabliczkami i zlokalizowano pomiędzy działem roślin wilgociolubnych, a działem roślin europejskich, ma postać dwóch kamienistych pagórków.

 

Wyróżniamy tutaj: