DZIAŁ GEOGRAFICZNY

Zadaniem tego działu jest pokazanie na wybranych przykładach roślin pochodzących z różnych stron świata, możliwych do uprawy w warunkach klimatycznych Polski Zachodniej. Zlokalizowany jest w środkowej części ogrodu, wokół centralnej polany.

 

W tym dziale wyróżniamy: