Poddział Roślin Górskich Świata

Dział prezentuje wybrane rośliny górskie z różnych regionów kuli ziemskiej. W naszym Ogrodzie Botanicznym ma on postać kamienistego pagórka w pobliżu stawu ogrodowego. Tzw. alpinarium światowe zbudowane zostało z sześciu gatunków skał: granit, gnejs, wapień różowy, dolomit, szarogłaz i serpentynit.

 

Środowisko górskie charakteryzuje się często skalistym podłożem i surowymi warunkami klimatycznymi. Znajdują się tu gatunki górskie i odmiany z różnych regionów geograficznych, dopasowane do skał, z którymi naturalnie występują. Co więcej obsadzając alpinarium zwracamy uwagę na warunki świetlne, gdyż wśród roślin górskich znajdziemy takie, które najchętniej występują na silnie nasłonecznionych stokach lub takie, które preferują zacienione szczeliny. Na alpinarium przeważają byliny, niemniej spotkać tu można również rośliny takie jak: sosny górskie (Pinus mugo) czy posadzoną w 2016 roku sosnę ościstą (Pinus aristata). Wśród wartych uwagi roślin znajdzie się również dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), relikt postglacjalny, występujący między innymi w części europejskich pasm górskich. Ciekawymi roślinami są również ciemierniki - na alpinarium światowym  można  spotkać

       

następujące ciemierniki: cuchnący (Helleborus foetidus), korsykański (Helleborus argutifolius) i ogrodowe formy wschodniego (Helleborus orientalis). Słyną one z wczesno-wiosennego kwitnienia i zimozielonych liści.

 

Flora górska ze względu na specyficzne warunki środowiskowe, często bardzo trudne dla życia roślin, jest bardzo odmienna od flory nizin. Spotykamy tu wiele gatunków endemicznych, rosnących wyłącznie w górach, często ograniczonych występowaniem tylko do jednego konkretnego pasma górskiego.