PROJEKTY W REGIONIE

 

Uniwersytecki Ogród Botaniczny jest placówką naukowo-dydaktyczną. Prowadzimy szereg działań mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, edukację w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzimy uprawy roślin zagrożonych wyginięciem, w celu ochrony ex situ (poza naturalnym środowiskiem ich występowania), a następnie wprowadzamy je do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków. Od 2018 prowadzimy ochronę selerów węzłobaldachowych (Heliosciadium nodiflorum, synonim Apium nodiflorum) oraz od 2021 roku widłaka goździstego (Lycopodium clavatum).