WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

Zachęcamy do kontaktu z działem edukcji i umawiania się na wycieczki z przewodnikiem, które mogą mieć dwojaką postać - spacer edukacyjny po Ogrodzie dostosowany do najciekawszych w danym momencie elementów Ogrodu lub spacer z kartami pracy. Możliwe jest również zgłaszanie zapotrzebowania na omówienie podczas spaceru interesujących Państwa zagadnień.

 

Każda grupa zorganizowana korzystająca z usług przewodnika zobowiązana jest do dostarczenia najpóźniej w dniu wycieczki podania do kierownika Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego.

 

Informujemy przy tym, że z oferty przewodnika mogą korzystać grupy zorganizowane przedszkolne, szkolne lub kolonijne, w wyjątkowych przypadkach zaś inne, po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody kierownika ds. administracyjnych Ogrodu.

 

Grupa uczestnicząca w zajęciach z przewodnikiem nie powinna liczyć więcej niż 30 osób. W przypadku chęci skorzystania z usług przewodnika większą grupą należy uzyskać zgodę kierownika ds. administracyjnych Ogrodu.

 

Czas wycieczki uzależniony jest od wieku grupy. Z zasady nie przekracza on 45 minut.

 

W przypadku chęci skorzystania z kart pracy należy o tym poinformować dział edukacji, który prześle Państwu karty za podany adres e-mail. Karty należy wydrukować we własnym zakresie.