KONTAKT

Kasa ogrodu: +48 605 408 917

 


 

Umawianie wycieczek:  +48 601 902 290 lub e-mail: a.tokarska-osyczka@wnb.uz.zgora.pl

 

UWAGA. Grupy zorganizowane chcące umówić się z przewodnikiem nie mogą liczyć jednorazowo więcej niż 30 zwiedzających.


  

Kierownik: mgr Radosław Skrobania (r.skrobania@wnb.uz.zgora.pl, +48 601 902 290)

 

Samodzielny referent: dr Sebastian Pilichowski (s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl, +48724 971 884)

 

Referent ds. obsługi wycieczek: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka (a.tokarska-osyczka@wnb.uz.zgora.pl)

 


 

Ptasi Azyl działający przy Ogrodzie Botanicznym UZ: +48 601 902 283

 


 

UWAGA. REZERWACJA POWIERZCHNI (WIGWAM) NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ KOMPLEKSU (FIRMA MALPOL), NUMER TELEFONU: +48 573 150 388.

 

W RAMACH REZERWACJI NALEŻY PODAĆ CEL ORAZ POTENCJALNY ZAKRES USŁUG (NP. ANIMATOR); MOŻLIWA JEST PRZY TYM NIEODPŁATNA REZERWACJA NA CEL WŁASNEGO SPOTKANIA.

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OGRODU BOTANICZNEGO, MINIZOO, A TAKŻE O DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK.