Dział Roślin Wilgociolubnych

 

Niezaprzeczalnie każda roślina wymaga do życia wody. Zróżnicowanie siedlisk i miliony lat ewolucji pozwoliły na kolonizację niesamowitego wachlarza środowisk. Rośliny pierwotnie wywodzą się z wody, ale to opanowanie lądu pozwoliło na swoisty festiwal adaptacji i osiągania rozmaitych form. Część roślin jednak wtórnie przystosowała się do wzrostu i rozwoju wyłącznie w wodzie.

 

Tereny podmokłe zapewniają na ogół stały dostęp do wody, aczkolwiek okresowo zalewane łąki, koryta czy tymczasowe zbiorniki jeszcze bardziej urozmaicają różnorodność flory stanowisk wilgotnych. W naszym Ogrodzie Botanicznym Dział Roślin Wilgociolubnych, oznaczonych tabliczką niebieską, obejmuje staw oraz prowadzący do niego rów, który zbiera wody opadowe grawitacyjnie spływające z okolicznych Wzgórz Piastowskich na teren ogrodu.

 

Znajdują się tu gatunki i odmiany roślin obszarów bagiennych, rosnących w częściowy i pełnym zanurzeniu. Wiosną pojawiają się tu kwiaty knieci błotnej, potocznie zwanej kaczeńcem (Caltha palustris) czy serduszek okazałych (Lamprocapnos spectabilis). Latem na tafli zbiornika widać żółte kwiaty grążela żółtego (Nuphar lutea), na  brzegu zaś kosaćców żółtych  (Iris  pseudacorus).   W  tym   dziale  rozwijamy  kolekcję   liliowców

     

(Hemerocallis) i wierzb (Salix). Uprawiamy w nim również selery węzłobaldachowe, zwane pęczyną węzłobaldachową (Helosciadium nodiflorum lub Apium nodiflorum). To gatunek rosnący współcześnie w Polsce tylko na jednym stanowisku w Królowie, w gminie Trzebiel, województwo lubuskie. Jest krytycznie zagrożony wymarciem w skali kraju i nasz ogród botaniczny bierze udział w ochronie ex situ tego gatunku. Nasze osobniki wywodzą się z lubuskiej populacji, którą w 2021 roku wzmocniliśmy roślinami wyhodowanymi przez nas.