PODDZIAŁ ROŚLIN KRAJOWYCH

 

Dział ten, oznaczony ciemnozielonymi tabliczkami, został założony wśród naturalnie rosnących tu świerków pospolitych (Picea abies) i brzóz brodawkowatych (Betula pendula). Znajdują się tu m.in.: brzoza omszona (Betula pubescens) w odmianie 'Aurea', cisy pospolite (Taxus baccata) w odmianach 'Elegantissima' i 'Fastigiata', dąb szypułkowy (Quercus robur) i grab pospolity (Carpinus betulus) o wąskiej koronie w odmianie 'Fastigiata' czy klon polny (Acer campestre).

 

Uprawiamy tu również pierwiosnki wyniosłe (Primula elatior), odmiany dąbrówki rozłogowej (Ajuga reptans) i kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica), gatunki i odmiany krajowych paproci, w tym długosza królewskiego (Osmunda regalis) w odmianie 'Purpurascens', czy języczniki zwyczajne (Phyllitis scolopendrium).

 

W 2022 roku rozpoczęliśmy zakładanie tu tzw. warkocza ekologicznego. To ciekawa inicjatywa, spotykająca się z coraz szerszym zainteresowaniem w zachodniej Europie. Z początku wyglądający jak ściana lub zapora wykonana z gałęzi, konarów, liści i innego materiału naturalnego pełni cenne funkcje ekologiczne potrzebne dla poprawy bioróżnorodności w miastach i wsiach. W zależności  od  stopnia  upakowania,  korytarz  może  służyć   za   miejsce   schronienia,    rozrodu  i bytowania 

       

różnych organizmów, od bezkręgowców i kręgowców po grzyby. Wraz z rozkładem materii organicznej dochodzi do upakowania dolnych partii warkocza. W tak powstałym podłożu mogą korzenić się rośliny, których nasiona nanoszone są m.in. przez ptaki. Tym sposobem po latach „martwy płot” staje się zielonym korytarzem ekologicznym. Możliwe że to jedna z najcenniejszych propozycji dla uzyskania kompromisu między przyrodą a człowiekiem na terenach mocno przekształconych.