AKTUALNOŚCI

2024-03-21 - Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny!

21.03.2024 - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

 

Czy jest tylko jeden termin „rozpoczęcia” wiosny? Odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wyróżniamy kilka terminów: astronomiczna, kalendarzowa, fenologiczna, meteorologiczna czy termiczna. Czym te terminy się różnią? Spieszymy z odpowiedzią!

 

Wiosna kalendarzowa – to umowna data rozpoczęcia wiosny. Określili ją meteorolodzy, by łatwiej było im porównywać obserwacje prowadzone w różnych miejscach. W dniu pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w wielu szkołach odbywają się apele, przedstawienia, a także odbywa się topienie marzanny. W tym dniu przypada też dzień wagarowicza.

 

Wiosna astronomiczna – data ta w przeciwieństwie do kalendarzowej wiosny jest ruchoma.  Astronomiczna wiosna zaczyna się w momencie, kiedy długość dnia jest równa długości nocy.

 

Wiosna fenologiczna – to moment, w którym drzewa zaczynają kwitnąć, a trawa robi się bardziej zielona. Nie można określić dokładnej daty jej rozpoczęcia, ponieważ każdego roku drzewa zaczynają się zielenić w innym czasie.

 

Wiosna meteorologiczna – zaczyna się dokładnie 20 dni przed kalendarzową wiosną.

 

Wiosna termiczna – za początek wiosny termicznej można przyjąć moment, gdy temperatura na dworze zarówno w dzień, jak i w nocy wynosi nie mniej niż 5 stopni Celsjusza. Nie wystarczy jednak, aby jednorazowo pogoda osiągnęła taką temperaturę, taka pogoda musi utrzymywać się przez co najmniej 5 dni z rzędu. 

 

Wiosna w Ogrodzie Botanicznym jest piękna, przyroda budzi się do życia. Zapraszamy do podziwiania jej osobiście lub w naszej galerii.

2024-02-21 - Zwiastuny wiosny

Choć wciąż jest jeszcze zima to w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego widać już pierwsze oznaki wiosny!

 

Przed Alpinarium Światowym od strony wigwamu koloru nabierają krokusy (Crocus sp.) w różnych odmianach. W kilku miejscach widać też śnieżyczki przebiśniegi (Galanthus nivalis).

 

Spacerując po naszym Ogrodzie polecamy również odwiedzić kalinę wonną (Viburnum farreri) oraz przypatrzeć się pąkom naszej królowej magnolii Soulange'a 'Alexandrina' (Magnolia ×soulangeana 'Alexandrina').

 

krokus Tommasinieg 'Ruby Giant'

krokus złocisty 'Goldilocks'

krokus złocisty 'Prins Claus'

2024-01-26 - Plany na rok 2024

Rok 2023 dobiegł końca, ale był to rok pełen zmian. Oczywiście zmian na lepsze. O tym co wydarzyło się w ubiegłym roku mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą zakładkę zjeżdżając w dół.

 

Jesteśmy osobami, które nie lubią nudy, a poprzeczkę stawiają wysoko, ustaliliśmy sobie ogromną listę planów na 2024 rok!

 

Plany na rok 2024

 

 1. Sfinalizowanie koncepcji rozbudowy terenu Ogrodu Botanicznego na pobliskim terenie leśnym. Rozpoczęcie ustaleń formalno-prawnych związanych z tym działaniem.
 2. Działania związane z ochroną gatunków ex-situ:
  1. selery węzłobaldachowe – kwartalne wyjazdy do Królowa, celem odtworzenia populacji oraz monitorowania jej stanu; dalsze rozmnażanie roślin na terenie OBUZ,
  2. podrzeń żebrowiec – dalsze prace związane z rozmnażaniem tego gatunku; pierwsza próba przywrócenia gatunku do środowiska,
  3. salwinia pływająca – pozyskanie zgody RDOŚ do zbioru, transportu i przechowywania tej rośliny na terenie OBUZ; próby rozmnożenia gatunku,
  4. rukiew drobnolistna – pozyskanie zgody RDOŚ do zbioru, transportu i przechowywania tej rośliny na terenie OBUZ; próby rozmnożenia gatunku.
 3. Aktualizacja/Wydanie nowego przewodnika z najciekawszymi gatunkami znajdującymi się na terenie OBUZ.
 4. Wymiana dużych tablic edukacyjnych – zwiększenie ich dostępności o grupę osób z niepełnosprawnościami.
 5. Udział pracowników merytorycznych w wyjeździe Erasmus – mającego na celu wymianę doświadczeń z innymi ogrodami botanicznymi.
 6. Przebudowa jednego z sektorów na dział roślin leczniczych.
 7. Wpisanie OBUZ na międzynarodową listę BGCI.
 8. Podjęcie próby realizacji projektu Solidarni – we współpracy z p. Moniką Politańską.
 9. Podjęcie próby realizacji grantu RITA.
 10. Podjęcie próby realizacji projektu nt: Ekologiczne warunki utrzymania OBUZ.
 11. Uaktualnienie materiałów dydaktycznych m.in.: karty pracy.
 12. Przygotowanie materiałów na standy.
 13. Spotkanie z Radą Programową OBUZ dotyczącą działalności ogrodu w 2023 r.
 14. Udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach m.in.:
  1. w 7 konferencji naukowo-warsztatowej z zakresu hortiterapii (Poznań),
  2. z zakresu rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym (Wrocław),
  3. w jubileuszach innych ogrodów botanicznych,
  4. w Radzie Programowej placówek zrzeszonych w ROBiA.

 

2023-12-14 - Podsumowanie roku 2023

Rok 2023 pisał się pod znakiem zmian. Najważniejszą z nich było zatrudnienie dwóch nowych pracowników: inż. Weroniki Czeskiej oraz dr Andrzeja Regilewicza.

 

 

Wiosna obfitowała w fascynujące zjawiska roślinne, a wszystko zaczęło się od akcji: „Odbierz Bratka”, której współorganizatorem było Mordel Gospodarstwo Ogrodnicze ze Świdnicy. Kolejnym istotnym punktem były obchody Światowego Dnia Ziemi, podczas którego odwiedzający Ogród Botaniczny wzięli udział w grze terenowej, odkrywając fascynujące miejsca i rośliny. W połowie maja dołączyliśmy również do akcji "Dzień Fascynacji Roślinami" – to była piąta edycja z naszym udziałem! A na zakończenie wakacji, wspólnie z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy w Zielonej Górze, zorganizowaliśmy czwartą edycję Miodobrania.

 

 

Oprócz wydarzeń zorganizowanych przez nas, miało miejsce wiele innych imprez. Na przykład zakończenie Rowerowego Rajdu Obwodnicą Południową, a także uroczyste zakończenie Rajdu Rowerowego z okazji rozpoczęcia wakacji. Ten okres był również interesujący dzięki otwarciu rozbudowanego Mini Zoo. W tym czasie odbył się również Ogólnopolski Rajd Leśników, podczas którego uczestników przez teren Ogrodu Botanicznego poprowadził profesor Leszek Jerzak.

 

 

Na terenie Ogrodu Botanicznego w tym sezonie zaszło wiele zmian. Jedną z najbardziej zauważalnych było posadzenie 744 sztuk bylin i krzewów, a także 580 cebul lilii, które mimo późnego sadzenia zdołały zakwitnąć. Przeprowadziliśmy także przesadzanie roślin, które na dotychczasowych stanowiskach nie prezentowały w pełni swoich walorów ozdobnych. Koniec roku to również czas pielęgnacyjnych cięć drzew i wycinek mających na celu doświetlenie terenu. W tym okresie zniknęło 12 sztuk drzew, w tym olsze czarne, brzozy brodawkowate oraz sosna pospolita.

 

 

Wciąż pracujemy z gatunkami roślin chronionych, którymi opiekujemy się i które rozmnażamy w naszym Ogrodzie. W grudniu dokonaliśmy rozsadzenia sadzonek podrzenia żebrowca (Struthiopteris spirant) w inteligentnych szklarniach firmy Green Farm. Ale nie tylko u nas coś się dzieje. Delegacja w składzie: Radosław Skrobania, Andrzej Regilewicz i Mieczysław Szymański odwiedziła Królów w celu zbadania reintrodukowanej populacji selerów węzłobaldachowych.

 

 

Nie tylko samym Ogrodem człowiek żyje, dlatego razem z panią Moniką Politańską próbujemy swoich sił w grancie Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej informacji już w krótce!

 

 

W mijającym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w licznych spotkaniach, konferencjach, sympozjach i targach, które zdecydowanie wzbogaciły nasze doświadczenia. Spośród wielu ważnych wydarzeń, należy wymienić posiedzenie Rady Programowej, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Leszek Jerzak, prof. dr hab. Beata Gabryś, dr inż. Tomasz Maliński, dr Piotr Reda, mgr inż. Leszek Banach, mgr inż. Wojciech Grochala, mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kochańska, mgr inż. Sylwia Tylzon-Stojanowska, mgr Radosław Skrobania, mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka oraz inż. Weronika Czeska. Ponadto, zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a także spotkanie edukacyjne ze studentami z Hiszpanii w ramach programu Erasmus.

 

 

Nasi pracownicy wzięli aktywny udział w Festynie Ekologicznym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego oraz jubileuszu 70-lecia Radia Zachód. Kierownik, Radosław Skrobania, uczestniczył w posiedzeniu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych i Arboretów pod hasłem „POLSKIE OGRODY BOTANICZNE I ARBORETA W XXI WIEKU - WYZWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY ROZWOJU” zorganizowanym w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, z okazji Jubileuszu 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Agnieszka Tokarska-Osyczka i Weronika Czeska wzięły udział w VI konferencji naukowo-warsztatowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, skupionej na temacie „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”. Dodatkowo, Andrzej Regilewicz i Mieczysław Szymański reprezentowali naszą instytucję na targach Green Area Show w Mostkach, a Radosław Skrobania i Agnieszka Tokarska-Osyczka uczestniczyli w Ogólnopolskim Sympozjum z okazji 90-lecia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Agnieszka Tokarska-Osyczka i Weronika Czeska zaprezentowały referat zatytułowany "Czy edukatorzy przyrodniczy są jeszcze potrzebni? Przegląd popularnych aplikacji do rozpoznawania roślin" na XXVI Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, która odbyła się pod hasłem "Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu".

 

 

Ponadto na terenie pojawiły się nowe tabliczki dydaktyczne z elementami w języku angielskim, rozpoczęliśmy podpisywanie starodrzewu, poprawiliśmy wygląd i czytelność naszej strony internetowej…

 

 

Czy pojęcie nuda występuje w naszym ogrodowym słowniku? Patrząc na obfitość naszych działań – szczerze powątpiewamy! Oby nowy rok nam sprzyjał i pozwolił zrealizować zaplanowane działania, o których wkrótce napiszemy kilka słów.

 

 

2023-09-02 - Miodobranie

 

W ostatnią sobotę wakacji w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się miodobranie, którego organizatorem był Lubuski Związek Pszczelarzy.

 

Wśród atrakcji znalazły się: wykład dla pszczelarzy, wystawa sprzętu pszczelarskiego, warsztaty pszczelarskie (domki dla zapylaczy, zbijanie ramek, wtapianie węzy, skręcanie świeczek z węzy), konkursy: „Na najlepszy miód z lubuskich pasiek”, dla dzieci (wyklejankowy, koło fortuny), pokaz miodobrania z degustacją miodu, animacje plastyczne o tematyce pszczelarskiej dla dzieci, stoiska ze sprzedażą miodu i poczęstunek dla uczestników (grochówka wojskowa).

 

Zachęcamy do zapoznania się z galerią dostępną pod linkiem!

2023-07-27 - Zmiany, zmiany, zmiany...

 

W czerwcu i lipcu na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego nastąpił szereg zmian. Najbardziej rzucającą się w oczy są nowe nasadzenia. Na terenie pojawiło się ponad 430 egzemplarzy nowych roślin. Dodatkowo ogrodnicy wysadzili także 580 cebul lilii, ale na pierwsze efektowne kwitnienie trzeba poczekać do przyszłego roku!

 

Kolejną zmianą, którą można zauważyć w ostatnim czasie jest rozpoczęcie procesu opisywania starodrzewu. Na drzewach pojawiają się etykiety zawierające informację o gatunku danej rośliny, a także kod QR, pod którym – na naszej stronie internetowej – umieściliśmy dodatkowe informacje o skanowanych roślinach. 

 

Ponadto dalej pracujemy nad wymianą tabliczek dydaktycznych na nowe, zawierające nazwy roślin po łacinie oraz w języku polskim, niemieckim i angielskim.

 

Zapraszamy Państwa na teren i osobiste obserwowanie zmian!

 

 

 

 

 

2023-05-15 - Spotkanie Rady Programowej
 
15 maja 2023 roku (poniedziałek) w budynku dydaktycznym odbyło się stacjonarne posiedzenie naszej Rady Programowej w składzie:
 
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak - przewodniczący,
 • prof. dr hab. Beata Gabryś,
 • dr inż. Tomasz Maliński,
 • dr Piotr Reda,
 • mgr inż. Leszek Banach,
 • mgr inż. Wojciech Grochala,
 • mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kochańska,
 • mgr inż. Sylwia Tylzon-Stojanowska,
 • mgr Radosław Skrobania - kierownik OB.
 
Ponadto w spotkaniu uczestniczyły:
 • mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka - pracownik OB,
 • inż. Weronika Czeska - pracownik OB.
 
Podczas spotkania podsumowano rok 2022 oraz przedstawiono plany na rok 2023 (część z nich jest już wdrożona, bądź w trakcie realizacji).
 
Najważniejszym punktem posiedzenia było omówienie propozycji rozbudowy Ogrodu Botanicznego. Nowa przestrzeń udostępniona nam pod użytkowanie miałaby spełniać funkcje ogrodu dendrologicznego o charakterze parku leśnego. Wszyscy członkowie Rady Programowej pozytywnie zaopiniowali nasz wniosek.
 
Tym samym prosimy o trzymanie kciuków, gdyż przed nami dużo ważnych rozmów i nie mniej ważnych działań.
 
 
 
2023-04-22 - Dzień Ziemi w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym

 

W sobotę 22 IV 2023 w naszym ogrodzie odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Zabawa oparta była na grze terenowej, która prowadziła po ciekawych zakątkach i roślinach na terenie Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego.

 

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne, ale dlaczego jest tak ważne? Ma nas uświadamiać w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

 

Istnieje wiele czynników, które wpływają na postępujący kryzys naszej planety, a najważniejsze z nich to: zmiany klimatyczne, wzrost populacji, konsumpcjonizm, coraz szybsza urbanizacja, niedobór wody czy katastrofy ekologiczne.

 

Co możemy zrobić aby wesprzeć naszą planetę? Istnieje wiele rozwiązań, które mają korzystny wpływ na ekologię. Jest to m.in. ograniczenie jedzenia mięsa, którego produkcja pochłania wiele litrów wody, zmiana środka transportu z samochodu na rower lub komunikację miejską, warto również ograniczyć zużycie wody i prądu. Należy także zrezygnować z kupowania produktów w plastikowych opakowaniach. Plastik stanowi zagrożenie dla zwierząt, a dodatkowo zaśmieca naszą planetę.

 

Razem dbajmy o naszą planetę!

 

 

Wspomnienie minionego święta!

2023-03-21 - Wiosna, ach to ty!

Już dziś witamy długo wyczekiwany pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Słoneczna aura zachęca do wyjścia na spacer i podziwiania budzącej się po zimowym śnie przyrody. U nas, szczególnie w okolicy wejścia na nasz teren tj. pod platanem klonolistnym (Platanus acerifolia) i przy alpinarium światowym, widać już pierwsze oznaki wiosny w postaci zakwitających krokusów wiosennych (Crocus vernus) oraz krokusów złocistych 'Fuscotinctus' (Crocus chrysanthus 'Fuscotinctus'). A już za parę chwil będziemy cieszyć oczy: tulipanami (Tulipa sp.), narcyzami (Narcissus sp.), cebulicami (Scilla sp.), hiacyntami (Hyacinthus sp.) oraz szafirkami (Muscari sp.). Dlatego zachęcamy do spaceru pośród naszych kolekcji w poszukiwaniu oznak wiosny!

 

cebulica syberyjska (Scilla siberica)

2022-11-30 - Dziękujemy za wsparcie!

Podobnie jak w roku ubiegłym szykujemy się do wydania publikacji książkowej poświęconej ochronie przyrody naszego województwa. Po drodze mamy trochę komplikacji, ale jesteśmy już na finiszu!

 

W książce znajdą się też dwa rozdziały ważne dla nas nieco osobiście, a mianowicie o genezie i historii pierwszego ogrodu botanicznego w Zielonej Górze oraz podsumowujący 15 pierwszych lat naszej działalności.

 

Za dosłownie świeżo udzielone wsparcie finansowe dziękujemy Lubuskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu!

 

(C) Lubuskie

zdjęcie ze strony LUM  

strona:
1
2
3
4
 > 
>>