KONFERENCJE

2017-09-19 - XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 19-21 IX 2017 odbyła się XXI edycja Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

 

Główne hasło wydarzenia: "Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt?"

 

Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (Sekcja Dydaktyki Biologii).

 

Komitet organizacyjny

Mgr Sebastian Pilichowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Piotr Reda – Opiekun Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Mgr Radosław Skrobania

Mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka

 

Komitet naukowy

Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Prof. dr hab. Beata Gabryś (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych)

Prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiki)

Prof. UP dr hab. Alicja Walosik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii)

Prof. nadzw. dr hab. Ligia Tuszyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Dr Elżbieta Roland (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych)

Dr Dorota Morka (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)

 

 

Jako cel konferencji obraliśmy dyskusję nad metodyką, oryginalnymi sposobami i problemami prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych. Współcześni uczniowie i studenci stale odrywają się od świata przyrody, kuszeni multimediami i światem pełnym cyfryzacji. Jak należy wykorzystać tę sytuację dla toku kształcenia? Czy można jej przeciwdziałać?

 

Z chęcią poznaliśmy sugestie, badania i napotkane przeszkody podczas prowadzenia zajęć biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych i pokrewnych. Ponadto konferencja miała za zadanie umożliwić dyskusję nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z pracą nauczyciela, dydaktyka i edukatora na polu nauk i przedmiotów przyrodniczych, szczególnie w dobie głębokich przemian w systemie nauczania w Polsce.

 

Oficjalna strona www Konferencji [proszę kliknąć].

 

Podsumowanie Konferencji [proszę kliknąć].

 

Organizacja i wydanie monografii pokonferencyjnej zostało wsparte finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

2014-06-01 - KONFERENCJE

 

 

 

 

 

 

 

 

strona:
1