27 - 28 IX 2013 20lecie WFOŚGW

20lecie WFOSGW ZG27 - 28 IX 2013 do Ogrodu Botanicznego odbyły się dni otwarte z okazji 20lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nasz Ogród reguarnie ubiega się o środki Funduszu, co zaowocowało rozmaitymi projektami.

 

Z tego tytułu poczuwamy się jako ważny partner w regionie dla Funduszu w realizacji zadań środowiskowych, w naszym przypadku szczególnie z zakresu edukacji przyrodniczej/ekologicznej.