STRUKTURA OGRODU

Zielonogórski ogród botaniczny ma złożoną strukturę wynikającą z wielopodmiotowości.

 

Teren ogrodu botanicznego jest własnością Miasta Zielona Góra i zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i wchodzi w skład kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego wespół z minizoo. ZGM wyłania firmę obsługującą technicznie kompleks.

 

Z kolei Uniwersytet Zielonogórski zarządza ogrodem merytorycznie, edukacyjnie i naukowo. Na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2015 r. i pozytywnej opinii Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (ROBIA) zielonogórski ogród został wpisany pod nazwą Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (OBUZ) do ministerialnego rejestru ogrodów botanicznych spełniających wymogi ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Zezwolenie na prowadzenie OBUZ dotyczy obszaru ogrodu botanicznego bez minizoo.