RADA PROGRAMOWA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w skład Rady Programowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego wchodzą:

 

1) prof. dr hab. Leszek Jerzak - przewodniczący,

2) prof. dr hab. Beata Gabryś,

3) prof. dr hab. Marian Giertych,

4) dr hab. Grzegorz Iszkuło - prof. UZ

5) dr inż. Tomasz Maliński,

6) dr Piotr Reda,

7) mgr inż. Leszek Banach,

8) mgr inż. Wojciech Grochala, 

9) mgr inż. Mariusz Herbut,

10) mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kochańska,

11) mgr Radosław Skrobania - kierownik OBUZ,

12) mgr inż. Sylwia Tylzon-Stojanowska.

 


 

Rada Programowa Ogrodu Botanicznego poprzedniej kadencji

  1. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
  2. dr Piotr Reda – sekretarz

Członkowie:

  1. dr hab. Leszek Jerzak – Wydział Nauk Biologicznych UZ
  2. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  3. dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych – Wydział Nauk Biologicznych UZ
  4. mgr inż. Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
  5. mgr Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  6. mgr Urszula Podgajna – Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska