RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa Ogrodu Botanicznego

  1. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
  2. dr Piotr Reda – sekretarz

Członkowie:

  1. dr hab. Leszek Jerzak – Wydział Nauk Biologicznych UZ
  2. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  3. dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych – Wydział Nauk Biologicznych UZ
  4. mgr inż. Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
  5. mgr Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  6. mgr Urszula Podgajna – Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska