PRACOWNICY OGRODU

   

Kierownik ds. administracyjnych:

mgr Radosław Skrobania

 

Samodzielny referent ds. edukacji:

 

dr Sebastian Pilichowski

 

Zainteresowania: klasyczne metody edukacji przyrodniczej i dostosowywanie ich do współczesnych możliwości i oczekiwań, przyroda jako powiązany system zależności, zoologia ze szczególnym uwypukleniem owadów i ich ekologii, w pracy badawczej obecnie przede wszystkim cecidologia (galasy tworzone przez owady). 

 

Dane z systemu SKEP [kliknij]

 


 

Referent ds. obsługi wycieczek:

mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka

 

Zainteresowania: szeroko pojęta architektura krajobrazu, zwłaszcza rewitalizacja krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych parków oraz alei; naturalne place zabaw; trendy we współczesnym projektowaniu terenów zieleni.

Dane z systemu SKEP [klkinij]

 


 

Byli pracownicy:

 

dr Piotr Reda: Kierownik ds. naukowych / główny specjalista (X 2007-II 2021).