Poddział Roślin Krajowych

 

 

Poddział prezentuje wybrane gatunki roślin krajowych. Zajmuje on północno-wschodni narożnik ogrodu, w pobliżu zaplecza gospodarczego. Znajdziecie tu Państwo rodzime gatunki różnych środowisk: lasów iglastych (borów), lasów liściastych (grądów, łęgów, olsów), zarośli, miejsc otwartych (łąk, miedz śródpolnych), stanowisk suchych, świeżych i wilgotnych. W niniejszym poddziale tworzymy kolekcję krajowych paproci, wśród nich znajdują się długosz królewski odmiany 'Purpurascens', podrzeń żebrowiec, paprotniki, paprotka pospolita i inne. W pobliżu umieszczono również hotel dla owadów.

 

Flora krajowych roślin naczyniowych liczy sobie ponad dwa tysiące gatunków. Jest ona jednym z wyznaczników bioróżnorodności naszego kraju. Wpływa na nią zróżnicowana mozaika środowisk oraz przejściowy typ klimatu: od suboceanicznego na zachodzie Polski po subkontynentalny na wschodzie. Wśród polskich roślin znajdują się zarówno gatunki bardzo pospolite, spotykane w wielu różnych biotopach, jak i bardzo rzadkie, często zagrożone wyginięciem i objęte ochroną gatunkową.